Oferty pracy

Miejsce pracy: Międzyrzec Podlaski

Opis stanowiska:

 • Praca na wydziale produkcyjnym przy obróbce tuszek i elementów drobiowych
 • Praca dwuzmianowa

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy, bez pośredników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Pakiet socjalny: talony świąteczne, wczasy „pod gruszą”, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: kadry_sedar@drosed.com.pl lub składać w kadrach w siedzibie Spółki: Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 3.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Międzyrzec Podlaski

Zadania:

 • Praca w programie komputerowym księgowo-magazynowym.
 • Rejestracja i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży.
 • Sporządzanie i uzgadnianie z kontami rejestrów VAT.
 • Uzgadnianie plików JPK VAT_7M – w zakresie księgowanych faktur.
 • Uzgadnianie obrotu i stanu magazynów, księgowanie ręczne i automatyczne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Współudział w uzgadnianiu sald dotyczących opakowań zwrotnych u klientów.
 • Sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych z powierzonego zakresu obowiązków.
 • Kompletowanie, segregowanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentów wynikających z w/w obowiązków.

Wymagania:

 • Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku księgowym.
 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości oraz przepisów dot. podatku VAT i CIT.
 • Doświadczenie w sporządzaniu deklaracji w zakresie podatku VAT oraz wiedzę na temat zasad rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz Internetu.
 • Doświadczenie w obsłudze systemu finansowo-księgowego.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dokładność.
 • Odpowiedzialność, zorganizowanie i komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia.
 • Pakiet socjalny: talony świąteczne, wczasy „pod gruszą”, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: m_gaszewska@drosed.com.pl lub składać w kadrach w siedzibie Spółki: Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 3.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim

OSOBA PRACUJĄCA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • Usuwanie mechanicznych awarii i usterek maszyn, urządzeń i infrastruktury
 • Bieżące naprawy oraz remonty
 • Utrzymanie pracy maszynowni chłodniczej w wysokim standardzie oraz zgodnie z przepisami prawa
 • Dbałość o istniejącą oraz w miarę potrzeb tworzenie nowej dokumentacji technicznej
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Sukcesywna kontrola podległych obszarów i prowadzenie raportów z ich pracy
 • Kontrola prac inwestycyjnych w podległych obszarach

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne (mile widziane wyższe)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość obsługi komputera- pakiet office
 • Odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu ciągłym maszyn produkcyjnych
 • Znajomość zagadnień mechanicznych z zakresu technologii maszyn.
 • Mile widziane uprawnienia Eksploatacji i Dozory Grupa II (w zakresie chłodniczym i sprężarek powietrznych)
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Cechy Lidera zespołu- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim

OPIS STANOWISKA

 • Usuwanie awarii i usterek maszyn i urządzeń
 • Modernizacja i usprawnianie elementów linii
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Kontrola i naprawa parku maszynowego

WYMAGANIA:

 • Mile widziane znajomość mechanicznych i pneumatycznych systemów sterowania
 • Odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu ciągłym maszyn produkcyjnych
 • Znajomość zagadnień mechanicznych związanych z przekazywaniem napędu
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne – eksploatacja do 1kV

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim

OPIS STANOWISKA

 • obsługa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji chłodniczych oraz energetycznych
 • monitorowanie przebiegu parametrów jakości mediów i procesu technologicznego
 • podejmowanie doraźnych działań w przypadku usterek i awarii oraz ich usuwanie
 • prowadzenie zapisów w książkach raportów i sporządzanie raportów

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń chłodniczych
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze i naprawach urządzeń wchodzących w skład instalacji chłodniczej, sprężonego powietrza, gazów technicznych
 • umiejętność samodzielnego analizowania sytuacji i rozwiązywania problemów technicznych
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (chłodniczych, gazowych, sprężonego powietrza)
 • umiejętność korzystania ze schematów technologicznych
 • gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty, niedziele i święta
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu średnim
 • posiadanie badań sanitarno – epidemiologicznych
 • mile widziane świadectwo kwalifikacji uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
 • istnieje również możliwość odbycia rocznego stażu do przyuczenia w zawodzie z opcją późniejszego zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku
 • odbyty staż i zatrudnienie na stanowisku wiąże się z ukończeniem szkolenia i uzyskaniem kwalifikacji

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim
OPIS STANOWISKA:

 • Usuwanie awarii i usterek maszyn i urządzeń
 • Wykonywanie instalacji automatyki i elektryki
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Kontrola i naprawa infrastruktury elektroenergetycznej

WYMAGANIA:

 • Znajomość komputera, pakiet Office
 • Mile widziane znajomość systemów sterowania maszynami PLC i PC
 • Odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu ciągłym maszyn produkcyjnych
 • Praca zmianowa
 • Znajomość zagadnień elektrycznych i elektronicznych z zakresu sterowania maszyn.
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne – eksploatacja.

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim
OPIS STANOWISKA:

 • Usuwanie awarii, przyczyn i skutków zautomatyzowanych linii produkcyjnych
 • Wykonywanie instalacji automatyki
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Przeglądy i remonty automatycznych wysokowydajnych linii produkcyjnych

WYMAGANIA:

 • Znajomość komputera, pakiet Office
 • Znajomość zagadnień związanych ze sterowaniem PLC
 • Znajomość interfejsów programów np.: winCC, Step7 itp.
 • Znajomość zagadnień elektrycznych i elektronicznych z zakresu sterowania maszyn.
 • Mile widziane ale nie konieczne uprawnienia elektryczne – eksploatacja.

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim
OPIS STANOWISKA:

 • Usuwanie awarii i usterek maszyn i urządzeń
 • Modernizacja i usprawnianie elementów linii
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Kontrola, naprawa i regulacje elementów parku maszynowego

WYMAGANIA:

 • Mile widziana znajomość mechanicznych i pneumatycznych systemów sterowania
 • Odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu ciągłym maszyn produkcyjnych
 • Znajomość zagadnień mechanicznych związanych z przekazywaniem napędu
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne – eksploatacja do 1kV

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim
OPIS STANOWISKA:

 • Ocena wyrobów gotowych na podstawie specyfikacji technicznych, obowiązującego systemu jakości oraz indywidualnych wymagań klientów
 • Zwalnianie wyrobów do dalszej produkcji
 • Opisywanie powstałych niezgodności w procesie produkcji oraz koordynowanie wprowadzania działań naprawczych
 • Pobieranie prób do badań
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli i badań
 • Uczestnictwo w pracach nad wdrażaniem nowych produktów
 • Współpraca z pozostałymi działami firmy
 • Praca zmianowa

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe: technologia żywności lub pokrewne
 • Dobra umiejętność organizacji pracy
 • Znajomość systemów i standardów jakości
 • Chęć nauki przepisów prawnych dotyczących żywności oraz systemów zapewnienia jakości
 • Umiejętność pracy w grupie, inicjatywa i zaangażowanie
 • Znajomość środowiska MS Office (Power Point, MS Excel)
 • Aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i planowaniu nowoczesnych inwestycji
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pakiet socjalny: m.in. talony świąteczne, wczasy „pod gruszą” dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie lub wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży spożywczej.
 • Dobra umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole, umiejętność zarządzania pracą pracowników produkcji i brygadzistów.
 • Znajomość systemów i standardów jakości.
 • Odporność na stres, samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna.

OPIS STANOWISKA:

 • Planowanie i organizowanie pracy na Wydziale Drobiarskim przy zachowaniu rytmiczności pracy.
 • Nadzorowanie procesów produkcyjnych na wydziale, analiza danych procesowych.
 • Sprawdzanie gotowości maszyn i urządzeń do pracy przed rozpoczęciem pracy
 • Kontrola jakości surowca, nadzorowanie wskaźników uzysków surowca oraz bieżąca analiza, zgłaszanie wszystkich nieprawidłowościami do Kierownika Produkcji
 • Nadzór i kontrola parametrów procesu technologicznego rozbioru i pakowania drobiu, nadzór nad terminową realizacją zamówień.

OFERUJEMY

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę .
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia.
 • Ciekawy pakiet socjalny: talony świąteczne, wczasy „pod gruszą”, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres obowiązków:

 • Praca na wydziale produkcyjnym przy obsłudze wagi i urządzeń etykietujących
 • Praca dwuzmianowa

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Ciekawy pakiet socjalny: bony towarowe, wczasy „pod gruszą”, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży itp.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.

Miejsce pracy: Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim

Opis stanowiska:

 • Załadunek transportu samochodowego wg zleceń
 • Rozładunek transportu samochodowego z dostarczonego towaru
 • Układanie towaru w wyznaczone miejsca z zachowaniem segregacji typu i rodzaju
 • Utrzymanie w stanie porządku i czystości terenu magazynu wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Transport ręczny w miejscach gdzie nie można zastąpić go transportem zmechanizowanym
 • Odpowiednie i właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia – odpowiedzialność materialna

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie zasadnicze min. zawodowe lub średnie
 • Uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym o napędzie elektrycznym lub chęć uzyskania takich uprawnień
 • Mile widziana obsługa komputera

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pakiet socjalny: talony świąteczne, wczasy „pod gruszą”, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail:kadry_sedar@drosed.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27081997r. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 923 ze zm.